Tîm

Yr Tîm:

Rhianon Taylor

Swyddog Gwybodaeth

Rhydian Anderson

Swyddog Datblygu

Emma Rees

Rheolwr Porth

Partneriaid

Sefydlwyd Un Sir Gaerfyrddin gan bartneriaeth o asiantaethau o fewn y sir i wella mynediad i’r llwybr yn ôl i waith a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael i bob oedran, pob lefel gallu, sgiliau a diddordebau.

Y partneriaid allweddol yw Canolfan Byd Gwaith, Gyrfa Cymru, Coleg Sir Gâr, Partneriaeth Dysgu Ranbarthol a Chyngor Sir Gaerfyrddin. Mae gan bob un gyfoeth o brofiad a chysylltiadau â chyflogwyr ledled y sir.

Back to top of site