Cysylltu

Gallwch ebostio’n gyfrinachol drwy lenwi ein ffurflen dicio syml isod neu drwy ddefnyddio’r manylion ar y dde.

Byddwn yn eich ateb gyda rhestr o’ch dewisiadau.

* Gwybodaeth angenrheidiol

Y Goleudy - Canolfan Menter

Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8LQ

Rhadffôn - 0800 9173 408

Pam na wnewch chi alw i’n gweld ni?

Byddwn yn fwy na pharod i chi ymweld ag un o’n partneriaid; dywedwch eich bod wedi gweld taflen, poster neu wefan Un Sir Gaerfyrddin ac yr hoffech siarad gyda rhywun am eich dewisiadau.

Canolfan Byd Gwaith

Gwefan: www.jobseekers.direct.gov.uk

Canolfan Byd Gwaith Rhydaman

Ffôn: 0845 604 3719

Ffôn Testun: 0845 608 8551

Arosfan Bws Agosaf: Heol Margaret, Rhydaman.

Gorsaf Reilffordd Agosaf: Ffordd Dyffryn, Rhydaman.

Canolfan Byd Gwaith Caerfyrddin

Ffôn: 0845 604 3719

Ffôn Testun: 0845 608 8551

Arosfan Bws Agosaf: Heol Las, Caerfyrddin.

Gorsaf Reilffordd Agosaf: Stryd yr Orsaf Caerfyrddin.

Canolfan Byd Gwaith Llanelli

Ffôn: 0845 604 3719

Ffôn Testun: 0845 608 8551

Arosfan Bws Agosaf: Datblygiad Porth y Dwyrain, Stryd y Parc, Llanelli.

Gorsaf Reilffordd Agosaf: Cilgant Great Western, Ger Heol yr Orsaf, Llanelli.

Gyrfa Cymru

Swyddfa ranbarthol

Ffôn: 01269 846000

Gwefan: www.careerswales.com

Rhydaman Gyrfa Cymru

Ffôn: 01269 598100

Ffacs: 01269 598119

Arosfan Bws Agosaf: Heol Margaret, Rhydaman.

Gorsaf Reilffordd Agosaf: Ffordd Dyffryn, Rhydaman.

 

Caerfyrddin Gyrfa Cymru

Ffôn: 01267 244100

Ffacs: 01267 244119

Arosfan Bws Agosaf: Heol Las, Caerfyrddin.

Gorsaf Reilffordd Agosaf: Stryd yr Orsaf Caerfyrddin.

 
Llanelli Gyrfa Cymru

Ffôn: 01554 749213

Arosfan Bws Agosaf: Datblygiad Porth y Dwyrain, Stryd y Parc, Llanelli.

Gorsaf Reilffordd Agosaf: Cilgant Great Western, Ger Heol yr Orsaf, Llanelli.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r cwrs yr ydych yn chwilio amdano, ffoniwch Linell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd: 0800 100 900

 

 

Back to top of site