Un Rhif, Un Cynghorydd...
Un Cyfeiriad!

Yr hyn a gynigiwn yn gyfrinachol:

  • Cynghorydd cyfeillgar, profiadol i dderbyn eich ymholiad.
  • Cyfeiriad pendant y gallwch ei gymryd ar ddiwedd yr alwad.
  • Wedi gwneud eich dewis… Gwireddwch eich potensial.

Ffyrdd o gysylltu

Rhadffôn 0800 9173 408

  • Mae cynghorwyr profiadol yn aros y ateb eich galwad a thrafod eich dewisiadau.
  • Gall eich dewisiadau gynnwys hyfforddiant, cyfleoedd am swydd, newid gyrfa neu waith gwirfoddol.

Ebost

  • Ebostiwch drwy lenwi ein ffurflen dicio syml.
  • Atebwn gyda rhestr o’ch dewisiadau.

Ebostiwch yn gyfrinachol

Os bydd cyfweliad ar unwaith gydag un o’n sefydliadau partner yn addas, fe wnawn ni eich pasio’n uniongyrchol at y cynghorydd cyfeillgar perthnasol i drefnu cyfweliad ar y dyddiad cynharaf posib.

Rhiant? Byddwn yn falch o drafod eich anghenion a throsglwyddo rhestr o ddewisiadau i’ch mab neu ferch, ar yr amod bod gennych eu caniatâd i ffonio neu ebostio

Dywedwch chi sut yr hoffech eich ateb

3 ffordd hawdd i ofyn am ateb;

  • Rydym yn hapus i ebostio rhestr o ddewisiadau atoch.
  • Gallwn eich ffonio nôl a rhoi rhestr o ddewisiadau i chi.
  • Gallwn roi rhestr o ddewisiadau yn y post i chi.

Swyddi’r wythnos

RSS
Gweld swyddi
Digwyddiadau
RSS

We have no events available.

Gweld digwyddiadau
Straeon Llwyddiant

Darllenwch am lawer o straeon llwyddiant Un Sir Gaerfyrddin.

Byddem wrth ein bodd yn rhoi help i chi gyda’ch llwyddiant!

Darllen straeon
Back to top of site